Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kancelář Ombudsmana – Brno – Česká Republika Vážení, reagovali jste na můj email ohledně nastupující nové vlny teroru MěÚ Strakonice proti naší rodině. Faktem zůstává, že dosud nebyl odstraněn nezákonný postup úředníků proti naši rodině při podání naší žádosti o stavební povolení a dodnes MěÚ Strakonice zadržuje naše stavební povolení vydané dne 20.5.1992. Vaše naivita, kterou se pokoušíte vnutit občanovi, o tom, že úředník porušil zákon a teď už jej nebude porušovat mě dodnes fascinuje. Vaše trvání na tom, že polezu po kolenou před úředníky a budu je prosit o stavební povolení, že jim donesu úplatky podle jejich představ, že naši rodinu budou nadále ponižovat, upírat nám základní práva a svobody a nadále budou pošlapávat naši lidskou důstojnost, že nás budou nadále poškozovat ve správním řízení, i když to stavební zákon zakazuje, že nám nebude nadále umožněno bránit se nečinnosti úředníků za využití Listiny základních práv a sbobod i Ústavy této republiky, budou nás nadále vystavovat psychyckému teroru, nátlaku a vydírání, že nás zase budou okrádat o majetek, nemovitosti a bránit nám v jejich užívání, že nám rozbijí rodinu a zabrání nám v obživě rodiny, zase nás pod nátlakem nezákonných rozhodnutí vyženou z obydlí, kam asi tentokráte? Na tom trváte! Ukradli nám rodinný domek pod příslibem vydání stavebního povolení na stavbu nového, ukradli nám novostavu RD, okradli nás o možnost podnikat na můj ŽL, manželku okradli o možnost podnikat na její ŽL, naší společnost okradli o možnost podnikat to vše v naší novostavbě na adrese K.Dvořáka 124, kde nám tentýž MěÚ tuto činnost povolil. Naše děti okradli o úplnou rodinu, prostě rodinu rozbili, když nás pod psychickým tlakem nezákonně opakovaných rozhodnutí, namísto uzavření původního správního řízení, vyhnali z obydlí. Nás okradli o dobrou pověst nezákonnou a bolševickou manipulací s nedoručením stavebního povolení, nedoručili nám stavební povolení způsobem který ukládá zákon, vystaveného a podepsaného stavebního povolení ze dne 20.5.1992. Úředníci, kteří nám ukazovali stavební povolení a vyzvali nás k jeho vyzvednutí, nevydali nám jej s tím, že někdo volal z ONV aby jej nevydali, což je opakované a několikanásobné porušení zákona a organizovaná trestná činnost úředníků, tak tito zločinci o nás tvrdí, že jsme stavěli bez stavebního povolení!!! Větší duševní sadistickou úchylku si lze jen ztěží představit. Nejen těch, kteří to spáchali, ale i těch, kteří tuto komunistickou praktiku obhajují. A tento duševně vyšinutý úřednický teror má větší váhu, než naše žádost o stavební povolení, než možnost, kterou nám dává listina ZLP, bránit se nečinnosti úředníků. Naše žádost o stavební povolení byla projednávána 804 dny. To samo o sobě je neskutečný fašistický teror. Požádá-li občan o cokoli úředníka, vystavuje se v ČR nebezpečí bezuzdného a nekontrolovaného teroru, před kterým jej neochrání nikdo včetně soudů. Nezákonnosti MěÚ Strakonice vedeného ODS, prokázala Policie, DOC. Mikule ve svém vyjádření k průběhu správního řízení i Vrchní soud v Praze. Úředníci i ODS vše ignoruji, ignorují i nezávislý soud. Žádný nezávislý soud v ČR neexistuje. Komunistickou manipulaci padesátých let, kterou jsme si všichni připomněli v televizním seriálu Zdivočelá země, kdy nezákonně léta vězněný západní pilot nebude z vězení propuštěn, protože nepožádá o milost. Komunistický systém unese nezákonného vězně za mřížemi, i do jeho smrti, ale neunese přiznání viny za nezákonnou činnost. Také v našem případě mi nebude vydáno stavební povolení, protože nepožádám o stavební povolení na černou stavbu. ODS a její komunistická demokracie padesátých let minulého století, unese na svém území zříceninu nového domu manželů Špačkových, rozbitou rodinu, zlikvidovanou podnikatelskou činnost …, ale neunese přiznání, že postupovali v rozporu se zákonem a nutnost toto pochybení napravit. Nezávidím Vám Vaši pozici, kdy máte pomáhat občanům a přitom Vás kontroluje jedna politická strana, která měla předsedu vlády a za dobu své vlády, nedokázala změnit jediný zákon přijatý za socialismu a upevňující výhody socialismu, za nové zákony vycházející z EU, nebo západních demokracií. Sami se z tohoto stranického teroru nevymaníte, to je jasné. Podle toho také vypadají Vaše rady občanům. Přesto doufám, že Vaše návrhy budou smysluplné, profesionální a v praxi proveditelné. Příloha: 2*A4 25.5.2006 Miroslav Špaček Příloha: Vydaná Nadací lidských práv v roce 2000 Listy jsou vydávané na podporu demokracie v Česku. Vydávané těmi, kteří jsou pronásledováni, vyšetřováni nebo vězněni po roce 1989 za zveřejnění svých názorů. Lidmi, kteří chtějí upozorňovat na zneužívání moci na všech stupních řízení státu a usilují o nápravu. HLAS DISENTU ročník 3 č. 8 červen 2000 Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Listina základních práv a svobod čl. 23. Seznam komunismu v nás Kauza RD s prodejnou Úředníci a poslanci, kteří podepsali některý z dokumentů kauzy RD s prodejnou, nejtotalitnější teroristický akt od pádu komunismu ve Strakonicích. Seznam a obsah dokumentů najdete v knize „Kauza RD s prodejnou“ vydanou Nadací lidských práv Strakonice z května 1994. 2.12.1991 Ing. Arch. Homolka MěÚ Strakonice 2.1.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice 29.1.1992 mj. JUDr. Mir. Vávra Policie ČR Okresní ředitelství 29.1.1992 Hana Matulková OÚ Strakonice 31.1.1992 Ing. Vlček Vladimír Jče závod Strakonice 3.2.1992 pplk. PO Ing. Hrach František OÚ – Správa sboru požární ochrany 7.2.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice 20.3.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice Demoliční výměr na RD 29.4.1992 MUDr. V. Hamáček Okresní hygienik 6.5.1992 Jiří Panuška MěÚ Strakonice Rozhodnutí o umístění stavby RD 6.5.1992 RNDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 22.5.1992 Ing.H.Roudnická Stavební povolení ke stavbě RD s prodejnou – dodnes nezákonně zadržované Tito lidé zákeřně připravili podvod na občana a přesto, že udělal ze zákona všechno, aby dostal stavební povolení,přitom přišel o rodinný domek, viz demoliční výměr, má dodnes platné uzemní rozhodnutí, tak mu stavební povolení, které mu před tím třikrát ukázali, bez udání důvodů nedoručili, /§24s.ř./ a podvodem prohlásili jeho stavbu za stavbu bez stavebního povolení. Tomuto podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele měl ze zákona zabránit OóU Strakonice /§50 s.ř./, ale ten to neudělal. Sám se aktivně podílí na terorizování občana, jeho rodiny, vyhnáním rodiny z jejího obydlí a zničením rodiny. Okresní úřad záměrně nezasáhl, a tak občan v souladu s čl.. 23 Listiny základních práv a svobod se brání tomuto nezákonnému postupu. Brání se tím nejpřirozenějším způsobem, za zbořený domek chce nový, také mohl vzít hůl a někomu urazit hlavu. To ostatně doporučovali právníci, kteří znají situaci a bezpráví na jihu Čech od samého začátku. Ukázalo se že měli pravdu. Vyjádření Vrchního soudu: „Rozsudek jménem republiky č. 7 A 8/96-28“ k tomuto období je jednoznačné. Rozhodnutí správního orgánu I. Stupně i rozhodnutí žalovaného bylo proto vydáno v rozporu nejemom se zákonem, ale i s Listinou základních práv a svobod – čl. 11, čl. 3 odst. 1, a čl. 4 odst. 4. Pokračování terorismu po vydání /a účelovém nedoručení žadateli/ stavebního povolení. 15.7.1992 Hana Matulková OÚ Strakonice 2.7.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 14.7.1992 Ing. Frčka, Ešner MěÚ Strakonice 28.7.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 4.8.1992 Ing. Jaroslav Brůžek MěÚ Strakonice 29.9.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 29.9.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice /rozhodnutí/ 6.10.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 7.10.1992 RNDr Karel Karas CSc OÚ Strakonice 20.10.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 2.11.1992 Ing. Zenan, Frčka MěÚ Strakonice 10.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 13.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 19.11.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 3.12.1992 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 11.1.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 1.2.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 22.2.1993 MVDr. Josef Daněk OÚ Strakonice 23.2.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 17.3.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 29.3.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 6.4.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 4.5. 1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 17.5.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 26.5.1993 Dr. Jindřích Kotrch, Jaroslav Matějka MěÚ Strakonice 1.6.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 2.6.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 23.6.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 23.7.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 16.6.1993 Ing. Roudnická Hana MěÚ Strakonice 24.8.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice 1.9.1993 František Lilák pracoviště MH ČR pro českobudějovickou oblast 26.10.1993 Ing. Arch. Ivan Čech OÚ Strakonice Pan Frčka zpracoval většinu materiálů MěÚ Strakonice. Pan Štosek zpracoval většinu materiálů OÚ Strakonice a zastupoval tento orgán také u obou politických procesů u soudu v Č. Budějovicích. Kolik času věnují úředníci poctivé práci a kolik terorizování občanů, sami si můžete spočítat.Toto platíte daňoví poplatníci ze svých daní. Stačí říci „děkujeme odejděte“? Určitě ne! Opovržení a vyloučení z lidské společnosti si tito lidé zaslouží! Voliči, jak to uděláte? O krk jde Vám a Vašim dětem od takovýchto lidí! Vyjádření Vrchního soudu v Praze „ Rozsudek jménem republiky č. 7 A 8/96-28“, k tomuto období je jednoznačné: Žaloba je důvodná, žalobou napadená rozhodnutí jsou nezákonná. /rozsudek ze dne 25.1.1996 strana 7/
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

úředníci

(Jiří, 28. 11. 2012 17:58)

jestli tolik úředníků kope do jednoho občana, tak to je síla. Vždyť tam ani víc úředníků mít nemůžou. Zřejmě se všichni zbláznili.

ombudsman

(Král, 28. 11. 2012 17:53)

Začímáme zjišťovat že působení ombudsmana dostává jiný rozměr. Zatímco předcházenící mobudsman upřednostňovatl názor úředníků a dával jim vždy za pravdu, nabádal občany aby za každou cenu poslouchali úředníky a dělali co po nich schtějí, ikdyž musel vědět, že úředníci porušují zákony. Současný ombudsman se více zajímá o lidi a jejich práva. Až čas ukáže, zda lidé v česku už mají nezcizitelná základní práva a svobody.

právo a spravedlnost

(občan, 26. 11. 2012 19:00)

Právo a spravedlnost nelze od sebe odtrhnout. Pokud ano, tak to se děje pouze ve fašistických nebo komunistických režimech.